SYMPOSIUM METAMORFÓZY VIADUKTŮ V EVROPSKÝCH MĚSTECH


02.12.2014 aktualizováno dne 02.12.2014

Negrelliho viadukt je jedinečnou technickou a kulturní památkou spojující vltavské břehy, do roku 1910 dokonce nejdelší viadukt v Evropě. Na genius loci místapodél něj upozornila úspěšná akce Trať galerií 2013 – prostřednictvím uměleckých instalací a aktivit ukázala potenciál, který stavba a její okolí skrývá. Místoaby byla vnímaná jako infrastrukturní překážka, může se proměnit v aktivátor veřejného života lokalit, kterými prochází. Pokud se již od začátku bude specifikovat jeho identita směřovaná ke kulturně kreativnímu využití, stane se viadukt a jeho okolí prostorem celoměstského významu.

Symposium
Metamorfózy viaduktů v evropských městech
15. 01. 2015 Main Point Karlín – sídlo Kooperativy, Pobřežní 21, Praha

Tématem symposiabude budoucnost a možnosti Negrelliho viaduktu v kontextu současného středoevropského města.První část se bude věnovat obdobnýmexistujícímrealizacím se zaměřením na proces a výslednou transformaci nejen samotné stavby, ale hlavně jejího bezprostředního okolí.Různé přístupy k rekonstrukci a transformaci železničních viaduktů představí na jednotlivých příkladech architekti a zástupci železnice z Vídně, Curychu a Berlína. Poté bude následovat workshop, jehož cílem je docílení společné shody na podobě Negrelliho viaduktu a jeho okolí.

Výstupem symposia bude podklad pro sepsání memoranda a tiskové zprávy shrnující průběh a závěry symposia. Memorandum zpracují organizátoři sympozia a na jeho finální podobě – odsouhlasení – se budou podílet všichni účastníci workshopu během několika dalších týdnů.

Sympozium pořádá Centrum pro středoevropskou architekturu spolu s  Konsorciem Pro Karlín, za podpory Magistrátu hl. m. Prahy, Institutu pro plánování a rozvoj Prahy a Česko-německého fondu budoucnosti.

Symposium je pod záštitou primátora hlavního města Prahy.


Pozvánka