O KONSORCIU


14.03.2016 aktualizováno dne 14.03.2016

Karlín je jednou z nevýrazněji se měnících pražských čtvrtí, která si však stále zachovává své kouzlo. Za posledních téměř 15 let tu vyrostlo hned několik architektonicky mimořádných budov, na jejichž vzniku se podílela významná jména české i světové architektury. Nové kanceláře a nové rezidenční projekty, nové kavárny, restaurace, galerie a obchody se mísí s nezaměnitelnou atmosférou starých klasicistních ulic a svébytnou industriální architekturou, kterou se právě v Karlíně daří zachovat a revitalizovat mnohem lépe než v jiných částech Prahy. Karlín se postupně stal skvělým místem jak pro život, tak pro podnikání.

Konsorcium pro Karlín je nepolitické a neziskové sdružení významných společností a firem, které sídlí a působí v Karlíně. Založeno bylo v roce 2013. Jako členové Konsorcia pro Karlín chceme mít v Karlíně své sídlo a chceme tady podnikat. Chceme tady ale také trávit volný čas, bavit se, procházet se a užívat si parky, restaurace a vůbec atmosféru karlínských ulic a zákoutí. Karlín ukazujeme našim obchodním partnerům a jsme na něj jako na svou čtvrť hrdí. Zároveň bychom ale chtěli, aby se karlínské prostředí stále zlepšovalo. 

Proto jsme se rozhodli na rozvoji Karlína podílet. Chceme být dobrými sousedy, kteří se zlepšování života aktivně účastní – společně s obyvateli Karlína, s Úřadem městské části Praha 8 i s Magistrátem hl. m. Prahy.
 

CÍLE KONSORCIA


Jako významným společnostem a firmám sídlícím v Karlíně nám není lhostejné, jak se naše čtvrť bude vyvíjet. Jaké jsou naše hlavní cíle?

Chceme se stát partnerem Úřadu městské části Praha 8 i Magistrátu hl. m. Prahy, jehož názory a podněty přispějí k vyváženému rozvoji Karlína.

Chceme se podílet na krocích, které zajistí vyšší bezpečnost Karlína a povedou k vyšší čistotě jeho ulic, veřejných prostranství, parků a další zeleně.

Chceme podporovat jak nové, tak už existující sociální programy a iniciativy týkající se Karlína – ať už tím, že se jich sami zúčastníme, anebo pomůžeme s jejich financováním. Podporovat budeme rovněž kulturní a sportovní činnosti či události.

Chceme se zasadit o zlepšení existující protipovodňové ochrany Karlína a Libně na základě zkušeností z povodně v létě 2013.